Α’ Κύκλος Πρακτικών Σεμιναρίων

ΑΝΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΘΟΔΗΓΟΥΜΕΝΗ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΡΙΖΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΜΝΗΜΗΣ

Η εσωτερική ανατομία των ανθρωπίνων δοντιών κρύβει ενα πολύπλοκο σύστημα αναστομωτικών σωλήνων.

Η επαρκής, αποτελεσματική και ασφαλής απολύμανση, επεξεργασία  και έμφραξη αυτού του συστήματος παραδοσιακά αποτελούσε το καλύτερο ενέγγυο για μια επιτυχημένη ενδοδοντική θεραπεία, αλλά και το μεγαλύτερο σημείο διαμάχης μεταξύ κλινικών, ερευνητών και εταιρειών.

Πρόσφατα, ένα καινούργιο σύστημα μηχανοκίνητων εργαλείων νικελίου-τιτανίου εισήχθη στην αγορά για την ασφαλέστερη και ανατομικά καθοδηγουμένη μορφοποίηση των ριζικών σωλήνων. Το σύστημα αυτό ονομάστηκε ελεγχόμενης μνήμης και περιλαμβάνει τα συστήματα Hyflex CM & EDM.

Σκοπός αυτού του σεμιναρίου είναι η πρακτική εξάσκηση στην μηχανική επεξεργασία ακρυλικών αναλόγων με τα συστήματα ελεγχόμενης μνήμης

Εκπαιδευτικοί στόχοι:

  1. Επεξεργασία κεκκαμενων και δισκεκκαμενων ακρυλικών αναλόγων ριζικών σωλήνων με το σύστημα Hyflex CM
  2. Επεξεργασία κεκκαμενων και δισκεκκαμενων ακρυλικών αναλόγων ριζικών σωλήνων με το σύστημα ενός μόνο εργαλείου Hyflex EDM
  3. Έμφραξη των μορφοποιημένων σωλήνων με την τεχνική ενιαίου κώνου γουταπέρκας και βιοενεργού φυράματος Guttaflow Bioseal

 

Χορηγός εταιρεία : Coltene

Εκπαιδευτής : Α. Χανιώτης