Β’ Κύκλος Πρακτικών Σεμιναρίων

ΠΡΟΒΛΕΨΙΜΟΙ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΤΡΟΠΟΙ ΓΙΑ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ: ΑΠΟ ΤΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΧΗΜΙΚΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

Η πολυπλοκότητα και μοναδικότητα της ανατομίας του ενδοδοντικού χώρου καθιστά την χημικομηχανική επεξεργασία δύσκολη και όχι τόσο προβλέψιμη. Παρά τις ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα της ενδοδοντίας την τελευταία εικοσαετία, η τρισδιάστατη διαμόρφωση του ενδοδοντικού χώρου παραμένει  ένας στόχος προς επίτευξη.

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η παρουσίαση αποτελεσματικού και ασφαλούς συνδυασμού μηχανοκίνητων στρογγυλών εργαλείων και των νεοεισαχθέντων ανατομικών μηχανοκίνητων ρινών (XPendo) με αποτέλεσμα μια πιο προβλέψιμη, ασφαλή και αποτελεσματική διαμόρφωση και απολύμανση του ριζικού σωλήνα.

Κατά το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί ζωντανή επίδειξη σε τρισδιάστατα διαφανή δόντια με αντικείμενο:

  • Αναγνώριση του ριζικού σωλήνα (scouting)
  • Χημικομηχανική επεξεργασία με συνδυασμό στρογγυλών και ανατομικών ρινών
  • Πρωτόκολλο διακλυσμών.

Όλοι οι συμμετέχοντες θα εφαρμόσουν την ίδια διαδικασία.

 

Χορηγός εταιρεία :  DENTAL EXPERT – ΑΝΝΑ  ΕΛΜΑΟΓΛΟΥ

Εκπαιδευτής : Α. Κροκίδης